Ingredienser

Transparens og ærlighed omkring hvad MUNA produkterne indeholder er vigtigt for os. Derfor har vi lavet et register herunder, hvor alle ingredienserne i produkterne forklares.

På kosmetikæsker er det lovpligtigt at skrive produktets ingredienser med deres INCI navne. INCI er det fælles navngivningssystem for kosmetiske ingredienser (international Nomenclature of Cosmetics Ingredients). Ingredienserne skal opstilles i rækkefølge efter, hvor stor en procentdel ingrediensen udgør. Man må ikke oversætte eller forklare ordene i INCI listen. Det er for mange svært at gennemskue hvad navnene dækker over og kan for nogen skabe usikkerhed eller utryghed. Så vi har forsøgt at gøre det nemmere for dig som forbruger at forstå hvad navnene betyder.

Med MUNA produkterne sigter vi efter at det samlede produkt har så høj en procentdel af økologisk indhold som muligt. Hvis en ingrediens ikke kan skaffes økologisk går vi efter råvarer, der er så naturlige som muligt og langt de fleste ingredienser er godkendt til eco-cert certificeret hudpleje.

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

V

 

X